Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een professionele vorm van kinderopvang. Een gediplomeerde gastouder vangt op een kleinschalige manier kinderen op in huiselijke sfeer. Door het bieden van opvang in huiselijke sfeer kan er genoeg individuele aandacht aan alle kinderen gegeven worden. Gastouderopvang kan plaats vinden bij de vraagouder aan huis of bij de gastouder aan huis.

Zoals iedere ouder en gastouder weet, is het zorgen voor een kind (of meerdere kinderen) niet alleen heel erg leuk. Het is ook hard werken. Een kind is het meest waardevolle bezit dat een ouder heeft. Wanneer een gastouder daar goed voor zorgt en de ouder het kind met een gerust hart kan achterlaten, dan is dat heel wat waard.

Voordelen gastouderopvang Dol-Fijn:

  • Huiselijke en geborgen sfeer;
  • Een tweede (t)huis voor uw kind;
  • De vertrouwde 3 R’s ( Rust, Reinheid en Regelmaat);
  • Ruime binnen en buiten speelplaats;
  • Speelgoed voor verschillende leeftijden;
  • Regelmatig diverse activiteiten aangeboden ( gastouder Fransina werkt met VVE project Kiki );
  • Op maat gesneden aanpak voor ouder en kind ( gastouder Fransina werkt met een kind volgsysteem );
  • Veel aandacht voor de ontwikkeling van het individuele kind;
  • Sociaal (er zijn andere kinderen om mee te spelen);
  • Een scherp tarief;
  • Ruime ervaring: bij diverse kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en andere gastgezinnen;
  • Bij ziekte van de gastouder; hoeven de ouders de gastouder niet door te betalen en kunnen in overleg met het gastouderbureau zoeken naar een oplossing;

Gastouderopvang heeft een aantal voordelen:

  • Gastouderopvang is een vorm van professionele kinderopvang. Gastouders die ingeschreven staan bij een gastouderbureau voldoen aan de wettelijke eisen zoals een diploma, een geldig certificaat voor EHBO aan kinderen, een verklaring Omtrent Gedrag en een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen ( LRKP ). Daarnaast doet het gastouderbureau elk jaar een Risico Inventarisatie in de woning van de gastouder en let hierbij op (brand)veiligheid en hygiëne.
  • Gastouderopvang is voor ouders in de meeste gevallen een stuk goedkoper dan een kinderdagverblijf of buiten schoolse opvang ( BSO ). Bij een kinderdagverblijf moet je dagdelen afnemen. Meestal moet je dan meer uren afnemen dan je nodig hebt. Ook heeft een kinderdagverblijf of een BSO in veel gevallen een hoger uurtarief.
  • Gastouderopvang is flexibel. Een gastouder bepaalt zelf haar werkdagen en tijden. Zo kunt u de opvang regelen op de tijden die u nodig heeft.
  • Gastouderopvang is persoonlijk. Ouders maken kennis met de gastouder en beslissen aan de hand van het kennismakingsgesprek of ze een goed gevoel hebben bij de gastouder. De ‘klik’ is erg belangrijk. Een vast en vertrouwd gezicht elke dag.
  • Gastouderopvang is kleinschalig. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen onder de 13 jaar tegelijk onder haar hoede hebben, inclusief haar eigen kinderen. Een gastouder heeft meer tijd en aandacht voor u kind. Hierdoor ontstaat er een persoonlijke band met de gastouder. Dit komt de ontwikkeling van uw kind ten goede.

De rol van het gastouderbureau:
* Het gastouderbureau bemiddelt tussen vraagouder en gastouder.
* Het gastouderbureau heeft een begeleidende rol wanneer de opvang daadwerkelijk start.
* Het gastouderbureau houdt contact met vraagouder en gastouder, doormiddel van evaluatiegesprekken.
* Het gastouderbureau voert jaarlijks een Risico inventarisatie uit op het opvang adres.
* Het gastouderbureau heeft een kassier functie en zorgt ervoor dat de vergoeding voor de opvang uren aan de gastouder vergoed worden, nadat de vraagouder de factuur heeft voldaan.

Gastouderbureaus waarmee gastouder Dol-Fijn samenwerkt:
Gastouderbureau 4kids te Heino
Gastouderbureau viaviela te Zwolle
Gastouderbureau matchpunt te Zwolle

 
error: Content is protected !!