Praktische afspraken

De opvang vindt plaats in de woning van de gastouder.

Bezetting per dag:
De gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 t/m 13 jaar gelijktijdig opvangen. Daarbij worden de eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
De gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar meegeteld.
Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief eigen kinderen van die leeftijd meegeteld (Dit zijn wettelijke voorschriften).

Gastouderopvang Dol-Fijn biedt op vaste en/of op flexibele dagen opvang. Vraagouders kunnen ook bij gastouderopvang Dol-Fijn terecht voor tijdelijke opvang ( bv door ziekte en/of zwangerschapsvervanging ). Ouders dienen een maand van te voren de opvang uren aan de gastouder door te geven, dit in verband met de planning van desbetreffende maand en de maximale kind bezetting per dag.

Minimum aantal afname van opvanguren per maand:
Gastouderopvang Dol-Fijn werkt met een afname van een minimum aantal uren per maand. Als vraagouder reserveert u opvangdagen bij de gastouder en op deze dagen houdt de gastouder een plekje vrij voor u kind. Hierdoor kan de gastouder geen andere kinderen meer opvangen op de gereserveerde dagen. Het minimum aantal uren wordt in overleg met de vraagouders afgesproken. Vraagouders vergoeden elke maand het minimum aantal afgesproken uren aan de gastouder. Zo is het voor beide partijen duidelijk hoeveel uren de vraagouder per maand vergoed aan de gastouder. Het minimum aantal uren wordt vastgelegd in een afsprakenformulier tussen vraagouder en gastouder en door beide partijen ondertekend.
Wanneer het aantal uren structureel wijzigt, wordt in overleg tussen vraagouders en gastouder de overeenkomst/het minimum aantal uren aangepast.
Mocht achteraf blijken dat er meer opvanguren/dagen nodig zijn en/of nodig zijn geweest dan is dit geen probleem (Mits mogelijk vanwege het aantal beschikbare kindplaatsen).

Wilt u meer weten over het afnemen van de minimum aantal opvang uren? Ik vertel u graag hoe het in zijn werk gaat.

Erkend gastouder:
Gastouder Fransina Hooiveld verklaart te voldoen aan alle kwaliteitseisen die de overheid en het Gastouderbureau aan de opvang en verzorging van kinderen stelt, in het bezit te zijn van alle benodigde en geldige documenten, die nodig zijn voor het uitoefenen van gastouderschap op haar huisadres. Onderstaande papieren zijn ten allen tijde in te zien op aanvraag.
* Ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen;
* Beschikt over een erkend diploma;
* Beschikt over een EHBO certificaat voor kinderen;
* Heeft een vaste achterwacht, die kan komen bij noodgevallen;
* Beschikt over een aparte slaapkamer speciaal voor de oppaskindjes;
* Ingeschreven staat bij meerdere gastouderbureau, u kunt zelf kijken en beslissen welk gastouderbureau het beste bij u past
( Gastouderbureau 4kids, Gastouderbureau Viaviela, Gastouderbureau Matchpunt ).

 
error: Content is protected !!